Ucza sie Hiragana alphabet!

  Polski?: Z tym programem w Błysku, wy będziecie uczyć się czytać w Hiragana, zasadniczy autor japoński system. Wy możecie uczyć się innego alphabets też.

  With this program in Flash, you will learn to read the alphabet in Hiragana, a basic writer japanese system. You can learn other alphabets too.

 

   Hiragana (jap. 平仮名, Hiragana) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Drugim z nich jest katakana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany.

   Hiragana jest używana głównie do zapisu:

  • morfemów gramatycznych;
  • okurigany, czyli odmiennych końcówek japońskich słów;
  • japońskich słów, które nie mają własnego zapisu znakami kanji, albo które są używane na tyle rzadko, że ich kanji są nieznane przeciętnemu Japończykowi;
  • furigany objaśniającej wymowę znaków. Spotykane głównie z rzadziej używanymi kanji;
  • różnego rodzaju partykuł, prefiksów i sufiksów;
  • zamiast kanji w materiałach przeznaczonych dla dzieci i obcokrajowców.

   Znaki hiragana to (wymagane japońskie czcionki):

   (more info in pl.wikipedia.org)

Hiragana alphabet

Other interesting tables: (click in the image for zoom)

   In the next image you can see... Left: Roomaji (occidental), Middle: Hiragana, Right: Katakana.


Representation of Japanese sounds (Hiragana, Katakana).
Alfabeto japonés Hiragana Katakana

 

(click in the image for zoom)

Japanese Hiragana alphabet, classified it by similarity in the Japanese writting.
Alfabeto japonés Hiragana Katakana

 

   If you like, can visit other sections of our website:
[ back to Alfabetos.Net home ]
[ send comment or help to make better translation in polski ]
(CopyLeft 2003-2011) alfabetos.net